pažaboti

pažaboti
pažabóti Rtr, 1 1. tr. H157, Q52, R, , D.Pošk, S.Dauk, ŠT412, NdŽ įkišti, įsprausti žąslus į nasrus: Arklius pažabotus turėti N. Pažabók mano ašvienius J. Pažabõj (arklį), bo anas tave razneš LzŽ. Arklio negalėjo atsukti važiuojant, o ka pažabótas buvo, kur norėjo, čia galėjo pasukti End. Jei pri pamautų nėr žąslų, negal arklio pažabóti Pln. Brizgilas arklį pažabót Tlž. Virvė párverta yrai, kaip arklys pažabótas yrai Plng. Rado ir geležis, kur pažabóta buvo arkliai Trgn. Šoksta į viršų, nesiduoda pažabóti Krš. Pažabósu arklį kaip velnį, ka ans neužmuštų Lk. Žvengia žirgelis kieme pabalnotas, kamanėlėm pažabotas LTR(Prl). Stov žirgeliai pakinkyti ir aukseliu pažabóti JV599. Brolio kamanotas, piršlio pažabotas, o to šelmio bernužėlio karnom apvyniotas LTR(Rk). ^ Ko šokinėji kaip pažabotas LTR(Šmk). Bliauna kaip ožys pažabotas KrvP(Ds). Juoda kumelaitė: nei pagaut, nei pažabot (blusa) LTsV538(Al). Juodulėlis mažulėlis, pažabot negali (blusa) LTR(Šk). Ožiukas kuprotas, ožiukas bagotas, linų sauja pažabotas, kas aš yr? (mintuvai) Slk. | refl. tr. , NdŽ, Pc: Ka jau pasìžaboji, i nūturi aną (arklį) Kl. Ta arklio galva būs su karčiais, su viskuo, pasìžabos, o tą kiocį bulvakasį pri srėnų pritaisys [Užgavėnių persirengėliai] End. ^ Atbėgo kaip aitvarą pasižabojęs KrvP(Al). Į peklą – tai gerą velnią pasižabót Žln. 2. tr. LL126, , NdŽ, Krč prk. suvaldyti, sutramdyti: Žmogui gyvenant, tai reikėjo visada save pažabójus turėt Ant. Marti buvo – sūnus pažabótas jau Adm. Ar nebijai, kad tave merga pažabos? KrvP(Mrc). Berniukui atrodė, ka jis kaip pažabótas: negali eit kur nori, negali daryt ko nori Skrb. Aš tavo smarkumą pažabóčiau, jei tu muno boba būtum Trg. Bet tučtuojau pažabojau vaizduotę ir neleidau sau kurstyti tuščių iliuzijų . Valia kietai laiko pažabojusi įsisiautėjusius jausmus . Kodėl nepažaboji smurto ir menkystės, kai mes lyg žvėrys draskome vieni kitus J.Aist. Daba pažabója perkūną, o taip gerai – žemę iškrutina; tik paseno, trankytis ėmė Šln. | refl. tr., intr. NdŽ: Stenkimės tą jauniausią vaiką pasižabót Ar. Pasižabojo vaikinas (gavo vesti) pri Marikės lįsdamas Rs. 3. tr. Všk įkišti šiaudų grįžtę ar virvę naminiam galvijui į nasrus: [Išputusią] karvę pažabódavo su šiaudais i vaikydavo PnmŽ. Taukus pildavom, alyvą, pažabódavom su šiaudais [išputusį gyvulį] Grz. Kap išdūmė karvę, mes ją vaikėm, šiaudų grįžte pažabójom ir ką nedarėm – karvė pastipo . 4. tr., intr. apjuosti, apvynioti: I su šniūrais vis čia taip apvynios visą, pažabós tą koją Klk. Čia biškį aprišta, čia pažabóta [liemenėliu], šičia nuoga Plv. | refl. tr., intr.: Eina tik pasižabóję, visai nuogos KzR. Daba mergos tik pasižabójusios tarpšakius, besarmatės Krš. \ žaboti; antžaboti; apžaboti; atžaboti; įžaboti; išžaboti; nužaboti; pažaboti; peržaboti; prižaboti; sužaboti; užžaboti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pažaboti — pažabóti vksm. Pažabóti árklį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apžaboti — tr. 1. D.Pošk pažaboti: Vandiklais apžaboja (arklį) LzŽ. Arklio negali nuturėti, pakol jo neapžaboji Jž. apžabojamai adv.; D.Pošk. 2. prk. kiek sutramdyti: Savo norus apžaboję, mes gyvenam čia kaip rojuj K.Bink. 3. DŽ, Grv, Kb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržaboti — tr. DŽ, peržaboti 1. NdŽ pažaboti (arklį). | refl. tr. NdŽ. 2. NdŽ, Gdž, Žr perrišti, perjuosti: Peržabota skara par pažasčius Ėr. Muni ims, paržabos kuska LKT70(Dr). Mama liuob paržabos vaiką su juodraudone vilnone [skara] i vesis į bažnyčią Lnk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužaboti — tr. 1. NdŽ visus pažaboti: Ir sužabotos kumelės šėtoniško buvo ejimo Šts. | refl. tr. NdŽ. 2. NdŽ prk. sudrausminti, suvaldyti: Sužabok vaikus, tai nedūks Zr. Ana sužabotą žentą turi Ob. 3. surišti, aprišti: Sužabojo muni su didele kuska su mazgu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užžaboti — tr. 1. Lydà pažaboti: Neažžaboję kap kokio arklio nevažiuosi LzŽ. 2. NdŽ užpainioti, užraizgyti: Neužžabok [siūlo ant virbalo], va čia užužabojai Žl. 3. užgriebti (ppr. prievarta): Kur tik užžaboj[o], tai te ir paėmė ar pievą šienaut iš pusės,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įžaboti — tr. žr. pažaboti: 1. SD89,236, Sut, D.Pošk, S.Dauk, N, M, LVII90, L, Rtr, DŽ, NdŽ Inžabot reikia arklį, bo nenulaikysi Dbč. Neįžaboto arklio nesuvaldysi Š. Įžabok ašvienius J. Apynastris, kur įžaboja arklį Krč. Anžabõj vandiklais arklį Lz. Paimk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bėris — bėris1, bėrė dkt. Pakinkýti, pažabóti, pašérti bėrį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • bėrė — bėris1, bėrė dkt. Pakinkýti, pažabóti, pašérti bėrį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • obstrukcija — obstrùkcija dkt. Sténgsimės pažabóti obstrùkciją …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antžaboti — (ž.) žr. apžaboti 7: Viršutiniasis rąstas antžabo[ja] apatiniąjį Ms. Antžabok ragių pavažą ar tekinį su palaidine, nu kalno ir nušliauši dailiai Šts. žaboti; antžaboti; apžaboti; atžaboti; įžaboti; išžaboti; nužaboti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”